Category Archives for Yleinen

Laillisuusvalvojat ymmällään ulkoistettujen tietopalveluiden hinnoittelun kanssa

Hallintomenettelyn lainmukaisuutta valvovat Oikeuskanslerin virasto ja Eduskunnan oikeausasiamiehen kanslia eivät ole törmänneet julkisten tietojen riistohinnoitteluun, johon tietopalvelujen ulkoistaminen voi johtaa. Kanteluita tilanteista ei kuitenkaan ole kummallekaan viranomaiselle tullut, joten kantaa menettelyn lainmukaisuuteen ei ole otettu. Oikeuskanslerin viraston neuvova lakimies piti … Continue reading

27. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Yleinen | Tags: , , | Leave a comment

Tietopalvelujen ulkoistaminen nostaa julkisen tiedon hinnat taivaisiin

Yritin tänään tilata Väestörekisterikeskukselta taulukkoa, jossa olisi ollut jokaisen holhousasioiden rekisteriin merkityn (~holhouksenalaisen) aikuisen syntymävuosi, kotikunta ja rekisteriinmerkitsemisvuosi. Jätin tarkoituksella pois kaikki henkilötiedot (nimi, hetu, osoite), jotta ainakaan yksityisyydensuoja ei tulisi luovutukselle esteeksi. Kävi ilmi, että VRK ei itse tee … Continue reading

26. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Yleinen | Tags: , , | Leave a comment