Tag Archives for julkisuuslaki

Kotka pimittää luottokorttilaskuja

Kymen Sanomat on penkonut Kotkan luottamus- ja virkamiesjohdon luottokorttilaskuja. Isokenkäisten kuluihin on kiinnittänyt huomiota kaupungin tarkastuslautakunta, jonka käynnistämän kuittiselvityksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehti jo kertaalleen keskeyttää. Tarkastuslautakunnan teettämässä selvityksessä todettiin, että johtajien matkakuluja olisi syytä selvittää vuoden ajalta. Niinpä kaupunginjohtaja esitti … Continue reading

07. elokuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Uutiset | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Laillisuusvalvojat ymmällään ulkoistettujen tietopalveluiden hinnoittelun kanssa

Hallintomenettelyn lainmukaisuutta valvovat Oikeuskanslerin virasto ja Eduskunnan oikeausasiamiehen kanslia eivät ole törmänneet julkisten tietojen riistohinnoitteluun, johon tietopalvelujen ulkoistaminen voi johtaa. Kanteluita tilanteista ei kuitenkaan ole kummallekaan viranomaiselle tullut, joten kantaa menettelyn lainmukaisuuteen ei ole otettu. Oikeuskanslerin viraston neuvova lakimies piti … Continue reading

27. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Yleinen | Tags: , , | Leave a comment

Jyväskylän elintarvikehuoneistot – kuvaus tietokannasta

Tietopyyntööni vastattiin kolmessa päivässä. Sain Jyväskylän kaupungin tietohallinnosta 16.7. tiedon, että kaupungilla tarkoittamiani tietoja sisältää vain yksi tietojärjestelmä: TerveKuu (linkki valmistajan sivuille). Sitten lähdin pyytämään tietuekuvausta (engl. record layout), jotta saisin tietää täsmälleen, mitä tietokannassa on. Tein siis uuden tietopyynnön vastaamalla … Continue reading

26. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Case-esimerkit | Tags: , , , , , | Leave a comment

Tietopalvelujen ulkoistaminen nostaa julkisen tiedon hinnat taivaisiin

Yritin tänään tilata Väestörekisterikeskukselta taulukkoa, jossa olisi ollut jokaisen holhousasioiden rekisteriin merkityn (~holhouksenalaisen) aikuisen syntymävuosi, kotikunta ja rekisteriinmerkitsemisvuosi. Jätin tarkoituksella pois kaikki henkilötiedot (nimi, hetu, osoite), jotta ainakaan yksityisyydensuoja ei tulisi luovutukselle esteeksi. Kävi ilmi, että VRK ei itse tee … Continue reading

26. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Yleinen | Tags: , , | Leave a comment

Jyväskylän ravintolat ja muut elintarvikehuoneistot

Haluaisin tietää, mitä ravintoloita Jyväskylässä on, ja kuka ne omistaa. Ajattelin, että liikkeelle voisi päästä nopeimmin viranomaisvalvonnan kautta. Evira kertoo verkkosivuillaan, että Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen valvoo lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja, ainoastaan noin kaksikymmentä suurinta teurastamoa ovat Eviran valvomia ja kaikki poroteurastamot Lapin … Continue reading

12. heinäkuu 2012 by Jarno Liski
Categories: Case-esimerkit | Tags: , , , , , , , | Leave a comment